Som du kan se, er der rystet gevaldigt i rytmeboksen for sejlklubbens hjemmeside. En række gode kræfter, har lagt et stort arbejde i at modernisere design og opdatere indholdet.

Her på www.rosejl.dk vil du fremover kunne holde dig orienteret om alle de aktiviteter, der er i klubben og få alle basisinformationer fra klubben og fra de forskellige udvalg.

Hvis du skal tilmelde dig en betalingsaktivitet, skal du bruge vores klubmodul. Du logger på som tidligere, men klubmodulet har også fået justeret design.

Du logger på klubmodulet ved at klikke på dette ikon:

https://roskilde-sejlklub.klub-modul.dk

Vi arbejder stadig videre på at optimere den nye side https://www.rosejl.dk. og vil i den kommende tid tilføje flere afsnit og sider.

Stor tak til Lars Sandholt og Finn Jørgensen, der har ydet en stor indsats i slutfasen for at få hjemmesiden færdig.

Sejlerhilsen fra Normann