Konceptet i Sydfjordsstævmet er det samme som sidste år, med sejlads for cruising-, singlehand- og kapsejlere.

Efter grundig evaluering, og godt input fra deltagerne i 2018 er stævnet forbedret på nogle punkter:

  • singlehand- og cruising-bådenes baner sejles efter faste sømærker, og bådene får ‘egen’ dommerbåd.
  • sikkerheden øges, idet kapsejlernes udlagte bane, start- og mållinje ikke indgår i singlehand- / cruising-banerne.
  • da banelængderne er kendt på forhånd, benyttes respitstart, så rækkefølgen for målgang = bådenes placering.
  • udover hurtigere resultatberegning forventes mindre ventetid mellem første og anden sejlads på singlehand- / cruising-banen.

Deltagergebyret (som sidst) er halveret ved tilmelding senest 15. august.

Læs mere på: www.herslevstrandsejlklub.dk/home/nyt/almennyt/190701,

hvor du kan finde tilmeldingsskema og sejladsbestemmelser med de nævnte ændringer.

Der er sejlerfest lørdag aften, og SRPI ‘præmieoverrækkelse med pral‘ samt jollestævne for juniorer om søndagen. Sidste frist for tilmelding til sejlerfesten er søndag 18. august, med mindre der er ‘udsolgt’  inden da.

Arrangør: Herslevs Strand Sejlklubs Kapsejladsudvalg