Nu nærmer torsdagsspisningssæsonen sig

Vi satser på som sædvanlig at holde torsdagsspisning hver anden torsdag tilpasset andre arrangementer, jul og påske mv.

Jeg har planlagt følgende datoer:

I efteråret 2019: 10. okt., 24. okt., 14. nov., 28. nov. og 12. dec.

I foråret 2020: 9. jan., 23jan., 13. febr., 27. febr., 12. marts, 26. marts16. april og 30. april.

 

Vi laver som sædvanligt mad på skift, og jeg skal nok stå for maden d. 10. okt.

 

Prisen har været uændret – 40 kr. – i mange år, men nu tilsiger kassebeholdningen, at vi hæver prisen til 50 kr. pr. person.

 

Til nye interesserede:

Vi er ikke en lille lukket kreds – alle er velkomne.

Vi danner hold hen ad vejen, så ingen kommer til at stå med ansvaret alene.

Der er plads til alle, også til dem der er bedre til at dække bord end til at lave mad!

Der er tilmelding.

 

Vi sætter en seddel op i gangen for tilmelding. Den bliver taget ned mandagen før, så der er tid til at få styr på indkøb mv.

 

På gensyn.

Sejlerhilsen

Lone

Skal vi grille i august/september? Meld tilbage til mig, hvis der er interesse, så arrangerer vi det.

Lone