Roskilde Sejlklub inviterer til afriggersejlads søndag d. 29. september 2019

Første båd i mål vinder – men vi starter forskudt 🙂

Langsomste både starter kl. 10 og efter handicap følger de næste.

Du kan vælge mellem Afrigger-sejlads og Afrigger-tursejlads

> Tilmelding for for medlemmer af RS1905

 

Tilmelding for øvrige

OBS: husk navn på båd, skipper, bådtype og sejlnummer

Pris: 200,-

Tak til Søren Svarre sejlfoto.dk for foto

Banekort, sejladsbestemmelser etc. følger