Teoretisk kursus for øvede og begyndere i sejlads i internationale farvande.

Undervisningen er for medlemmer at Roskilde Sejlklub

På kurset lærer du om søvejsregler, navigation og søkortarbejde, samt sømandskab og sikkerhed til søs.

Undervisningen begyndte onsdag den 2. oktober.

Undervisningen foregår i Sejlklubbens lokaler hver onsdag kl. 19:00 til 21:30

Undervisning undtagen i julen og evt. onsdag før påske

Undervisere er Terkel Christensen + evt. en reserve

Undervisningsform – som foredrag med overhead slides.

Kurset afsluttes med en teoretisk prøve den 22. april fra kl. 19:00 og den 25. april fra kl. 9:00

Prisen er 1600,00 kr. som dækker bøger, søkort med mere.

Der skal påregnes ca. 250,00 kr. til eksamen / censor.

Er du interesseret så sendt en mail til : rs.sejlerskole@gmail.com

Hilsen Roskilde Sejlerskole

Hanne Christensen