Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til corona smittespredningen. Derfor ændrer regeringen og myndighederne strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.
I det lys har Dansk Sejlunion besluttet at aflyse eller udskyde alle arrangementer og aktiviteter resten af marts måned – med mulighed for forlængelse. Det gælder generalforsamling, kurser, miniklubkonferencer, workshops samt udendørs aktiviteter som fx træningssamlinger.
Roskilde Sejlklub bakker op om initiativerne og udsætter dels den planlagte generalforsamling og klubaften med sejlmager Mads Christensen.
De bedste hilsner
Normann.