Forældre

Arbejdet i ungdomsafdelingen hviler på frivilligt arbejde. Med hjælp fra forældrenes forskellige ressourcer kan vi blive endnu stærkere. Som forældre vil I derfor opleve, at juniorudvalget vil involvere forældre i løsningen af forskellige opgaver. Juniorudvalget ønsker, at forældrene bliver en naturlig del af et hyggeligt miljø, og at deltagelsen og opbakningen hjælper trænerne, så de kan fokusere mere på træning og undervisning.

Forældrenes opbakning har erfaringsmæssigt stor betydning for børnenes motivation og vil lægge kimen til det, der for børnene bliver en livslang tilknytning til sejlsporten.

På den praktiske side kan juniorsejlads kræve en lidt større indsats af forældrene end i flere andre sportsgrene. Vi har joller, der skal vedligeholdes, rigges til og sejlere, der skal have det rigtige tøj på alt efter vejr og vind.

I forbindelse med hver træning forventes alle tilstedeværende forældre at hjælpe med, at børnene får rigget jollerne til og af, og at alle joller, rigninger, jollebukke og jollevogne bliver sat på plads.

Som forældre er I mere end velkommen her på havnen, mens der er træning. Klubben har et fantastisk klubhus, som vi bruger til diverse arrangementer, Forældre kan også hygge sig og nyde udsigten, mens de unge sejler. Eller forældre kan vælge selv at være aktive i klubben, enten ved selv at sejle, ro kajak eller benytte vore Standup-paddle boards (SUP). Når børnene skal på vandet, er bådbroen forældrefri zone.

Når jollerne er sat i vandet, skal forældrene derfor trække sig tilbage og overlade arbejdet til trænerne. Undtaget er, hvis du som forælder har brovagten, der hjælper til på kajen, når sejlerne kommer ind.

Sikkerhed og påklædning

Når du skal sejle, er det vigtigt at sikkerheden er i orden. Før du kommer ud at sejle, skal du kunne svømme, og du skal altid have redningsvest på. Vi har i klubben en del redningsveste, som det er muligt at låne i starten, men vi appellerer til, at man snarest køber sin egen redningsvest. Derudover er det vigtigt, at du holder dig tør og varm.

Der findes meget fint og dyrt udstyr, men et regnsæt og gummistøvler er fint til at starte ud med. Når vi kommer længere frem i sæsonen, kan det være rart at supplere med smart sejlertøj.  Vi skal nok være behjælpelige med at finde frem til, hvor man kan købe dette. Det kan i den forbindelse nævnes, at vi som de forrige år planlægger et stumpemarked i klubben, hvor man kan have mulighed for at købe godt brugt udstyr.

Inden man kommer ud at sejle i en jolle, skal man kunne svømme. Eftersom vi ikke ved, hvem der kan og ikke kan svømme, er det vigtigt, at I forældre orienterer os, såfremt Jeres børn ikke kan svømme.

Mad

At være på vandet giver god appetit. Derfor er sejlerne ofte sultne, når de kommer i land. Vi slutter derfor træningen med, at alle juniorer og trænere spiser sammen.

Når du tilmelder dig, får dine forældre tildelt en træningsaften, hvor de skal lave mad sammen med en anden sejlers forældre. Maden skal være simpel og mættende. Er datoen ikke passende for jer, må I bytte med en anden. Madlisten blive rundsendt i løbet af de første træningsgange.

Junioraktiviteter

Kalender

Kontakt

  • Kasper B. Olsen 4172 3390

  • Claus Rossing 2834 0535

  • Signe Køstner 4092 2639

  • Birgitte Larsen 4035 4871