Roskilde Sejlklubs sejlerskole tilbyder undervisning, så du kan lære at sejle en sejlbåd og begå dig sikkert på vandet.

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at du efter at have deltaget i teori og praktik kan tage et duelighedsbevis. Du vælger selv, om du ønsker at starte undervisningen med den teoretiske eller den praktiske del.

Praktisk sejlads i skolebåde

Den praktiske sejlads foregår fra først i maj til sidst i september.

Det tager 2 sæsoner at erhverve et duelighedsbevis.

Man sejler på et fast hold, og  en fast aften om ugen gennem hele sæsonen.

Der sejles i tidsrummet kl. 17:00 til ca. 21:00. Tiden aftales mere specifikt mellem instruktører og elever. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på skolesejlads i to sæsoner.

For at deltage i Sejlerskolen, skal man være medlem af Roskilde Sejlklub (se takst på vores hjemmeside).

Undervisningen i praktisk sejlads koster kr. 1600;00 pr. år. + eksamensgebyr.

Undervisningen vil omfatte:

Sejlerudtryk, afgang fra og anløb af havn, mole, bro eller pæl. Vendinger, redningsøvelser, mand over bord, ”ligge” bak, ankring, fortøjning, “godt sømandskab”, trimning af sejl, havnemanøvrer og kompassejlads, grundlæggende navigation, kurs, fart, distance, pejling, søkort, stedbestemmelse, farvandsafmærkninger, knob, stik, brandbekæmpelse og brug af nødsignaler.

Vort mål er at du får færdighed i sejle og at give dig tryghed og tillid ved at sejle.

Duelighedsprøvens teoretiske del foregår i vinterhalvåret hver onsdag aften fra starten af oktober til sidst i april fra kl. 19:00 til 21:30.

Undervisningen er for  begyndere og øvede i praktisk sejlads. På kurset lærer du om søvejsregler, navigation og søkortarbejde, samt sømandskab og sikkerhed til søs.

Prisen er 1600,00 kr. Prisen dækker bøger, søkort m.m.. Der skal påregnes ca. 250,00 kr. til eksamen / censor.

Tilbuddet er for medlemmer i Roskilde Sejlklub.

Klublivet

Ved at deltage i sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset til de mange forskellige aktiviteter, foredrag, til at deltage ved de årlige arrangementer, klubaftener, grillaften, torsdagsspisning, standerhejsning og standernedtagning.

En anden god vej til klublivet er at deltage som hjælper ved diverse arrangementer.

Hvis du har lyst til at lære at sejle, så kontakt sejlerskolen på: rs.sejlerskole@gmail.com

Tilmelding sejlerskole

På sejlerskolen lærer du ikke kun at sejle, du får samtidig en masse oplevelser, nye venner og sejlerkammerater på sejlerskolen og i sejlklubben – uanset om du aldrig har sejlet før eller allerede har båd i forvejen.

Sejlerskolen råder over en International Folkebåd, også kaldet IF-båd, og tre J80-ere. Bådene indgår i den almindelige sejlerskoleundervisning.

Aktiviteter

Kalender

Kontakt

Lær at sejle – start på et godt langt sejlerliv