Mål

Juniorafdelingen i Roskilde Sejlklub arbejder for at skabe sociale og selvstændige unge, der tager medansvar, er målrettede omkring egen indsats og nysgerrige på at lære og prøve de mange muligheder der knytter sig til sejlsporten.

1. Vi skaber aktive, engagerede og blivende sejlere

 • Vi har ca. 25 tilmeldte og aktive juniorer på hvert hold
 • Vi giver plads til at interesserede kan deltage tre gange før endelig klubtilmelding.
 • Vi har max 1-2 læringsmål per træningsaften : fx vi træner at lægge til bro, vi træner vendinger eller andet
 • Vi gennemfører et fast opvarmningsprogram per gang

2. Klubben opleves som et rart sted at være
Vi styrker det sociale via fælles aktiviteter på land og på vandet: juniorerne samarbejder via leg med bolde, stafet mm., og lærer at hjælpe
hinanden. Vi tager på lang sejltur sammen. Vi spiser og hygger sammen.

 • Vi gennemfører minimum en fælles social aktivitet per træningsaften
 • Vi har årligt gennemført en eller flere fælles langturs-sejladser
 • Vi har årligt gennemført en event med fælles overnatning

Junioraktiviteter

Kalender

Kontakt

 • Kasper B. Olsen 4172 3390

 • Claus Rossing 2834 0535

 • Signe Køstner 4092 2639

 • Birgitte Larsen 4035 4871

3. Juniorsejlerne føler sig trygge og sikre på vandet.
Vi laver vandtilvænning bl.a. ved brug af SUPs, samler og fordeler sejlere på de enkelte trænere med følgebåde ( så de juniorerne har en tryg base på vandet), vi træner kæntringsøvelser med eleverne, vi lærer dem at kigge på vejr/vindforhold og tage deres forholdsregler – gør dem ”trygge” ved forskellige vejr-situationer.

 • Alle har gennemført minimum en kæntringsøvelse pr sæson
 • Alle trænere har gennemført kursus i sikkerhed til søs

4. Juniorerne hjælpes til at blive ”selvkørende” og tage medansvar
Vi lærer eleverne at rigge en jolle til og af, tage medansvar for grejet. Vi drøfter træningsbehov med den enkelte,

 • Vi har pr sæson givet hver enkelt sejler mulighed for at fortælle, hvorfor han/hun gerne vil lære at sejle , hvad han/hun godt kan lide og gerne vil være bedre til

5. Juniorsejlerne ser muligheder og perspektiver.
Vi præsenterer flere forskellige bådtyper for deltagerne.
Vi er opmærksomme på hvilke bådtyper, der matcher den enkelte bedst.
Vi fremhæver succes, så juniorerne får forbilleder, bliver stolte af deres klub og stolt af egen indsats

 • Alle har prøvet både optimistjolle, Feva og kølbåd på en sæson
 • Vi har uddelt diplomer 1 x årligt

6. Stævner og kapsejlads præsenteres som en god oplevelse
Kapsejlads opleves som en måde at udvikle sine sejlads-færdigheder.

 • Hver sæson har min. 50% af deltagerne oplevet kapsejlads
 • Vi gennemfører minimum 2 fælles stævne-udflugter årligt

7. Klublivet fastholdes hen over vinteren
Vi præsenterer et vinterprogram som en god mulighed for at holde sig i gang og fastholde klubkontakten hen over vinteren: Fælles tur i svømmehal, fysisk træning, træne knob, juleevent m.m.

 • 2 events og 15-20 træningsgange gennemføres.
 • 40 % af juniorerne benytter sig af tilbud

8. Vi udvikler os som juniorafdeling.
Vi har øje for, hvad der sker i andre klubber, vi samarbejder med andre klubber, Dansk Sejlunion mfl.
Vi evaluerer indsatsen regelmæssigt.
Vi opdaterer løbende vores grej og træningsforløb.