Broer og pladser

Plads på land

Roskilde Sejlklub råder over et landområde med jollerampe, jollebro o.s.v. ned til havnen. På dette område er der nummererede pladser til sejljoller på ophalervogne.

Vi har en del Contendere, Trapez, Wayfarer, Hobie’er  liggende.

Der er også kajakstativer, hvor medlemmer kan opbevare deres kajakker.

Det kræver særskilt betaling at have en sejljolle, kajak, kano o.l. liggende.  (se takstbladet andetsteds på hjemmesiden)

Plads i vand ved broer

Roskilde Sejlklub råder over dybtvands- og lavtvandsbådpladser på to broer ud for klubben og enkelte pladser i starten af F-broen.

Hvis du er medlem af Roskilde Sejlklub, har du mulighed for at leje en ledig bådplads. Din båd må maksimalt måle 21 fod.

Dybvandsbådpladser: Dybde op til 1,5 m. Bredde mellem pæle: 1,8-3,51 m. Lejepris pr. år 3000 kr.

Lavtvandsbådpladser: Dybde op til 0,90 m. Bredde mellem pæle: 2,0-3,35 m. Lejepris pr. år 1800 kr.

Skal du have din båd på land, skal du kontakte Roskilde Havns havnefoged.

Vil du vide mere, kan du kontakte brobestyrer: Thue Isen, mail: thue@isens.dk

Der har været afholdt et møde med lejere af bådpladser tirsdag den 1. oktober 2019.

På mødet var der ønsker om bl.a. følgende forbedringer ved broerne: El, lys, vand, udskiftning af pæle og brædder, sprøjtning mod alger og orden i fortøjninger.

Klubaktiviteter

Kalender

Kontakt

  • Brobestyrer Thue Isen, mail: thue@isens.dk

  • Preben Gregersen pregre@live.dk

  • Næstformand:

    Henning Enemark
    22 25 35 31
    henemark@yahoo.dk