Søndag d. 27. oktober sænkede vi sommerstanderen og markerede derved overgangen til vintersæsonen. Samtidig markerede vi anskaffelsen af tre J80´-ere med båddåb, tog et tilbageblik på sommersæsonen, delte jubilæumsnåle og pokaler ud, indviede et nyt værksted og havde en hyggelig frokost sammen.

Klubbens tre nyanskaffede J80 blev af formanden for Kultur og idræt Roskilde Byråd, Claus Larsen døbt Hugin, Munin og Freke.

I sin tale refererede Claus Larsen til Roskildes tradition som søfartsby.

Vikingerne var datidens dygtigste sømænd og med sejlklubbens nye anskaffede både, er der potentiale til at oplære nye sejlere og hjælpe sejlklubbens elitesejlere til indfri deres høje sportslige ambitioner.


Da vi hejste sommerstanderen, fejrede vi det jo med dåb 7 nye optimister. Vi fik nok et flag til standeren, idet DS udnævnte os som særlig ungdomsvenlig sejlklub og sportsklub.

Ved standernedhaling kunne vi se tilbage på en forrygende sæson med klubaktiviteter både i bredden og så sandelig også med elitepræstationer.

Rigtig mange nye juniorer er blevet introduceret til sejlerlivet. Alle sejlerskolens elever, der var oppe til duelighedsprøve i praktisk sejlads, bestod prøven. Der er startet tursejlads, og meget mere.

Men også på eliteplan har Roskilde Sejlklub markeret sig. Med en perlerække af førstepladser i sejlsportsligaen skal vi i 2020 dyste i første division. Vi har mange rigtig dygtige sejlere – og de unge, markerer sig. De skaffer midler til deltagelse i internationale stævner ved firmaarrangementer og kunne bl.a. hjemtage en bronzemedalje ved ungdoms-VM i Matchrace.

Og ikke mindst har vi fået mulighed for at anskaffe os tre J80ére.

Vores nye J80erne har meget bredt anvendelsesmuligheder og skal bruges både af sejlerskolen, juniorerne, matchracerne, firmaarangementer, tursejlergrupppe, skolebørn og sikkert mange andre ting, vi endnu ikke har fundet på.

Bådene er meget velegnede til alle aktiviteter med bådenes store cockpit. De er moderne i deres sejlføring med genakker, de lette at sejle. For dem der er ekstra skrappe har J80erne mange trimmulighede. Man kan såmænd overnatte i bådene.qq

J80-erne er kommet til klubben via mange medlemmers indsats. Der skulle askaffes penge, bådene skulle findes og handles, bringes hjem, rigges til, repareres og shines op osv.