Vedr søsætning:

Fra FLID / DS:

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

 Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.

 Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
 Bliv udendørs.

 Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.

 Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

 Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.