Kære medlemmer i Roskilde Sejlklub
 “RSS” (Roskilde Sejlklub-serviceteam) indkalder til hus-dag
Har du lyst til at være med til at vedligeholde vores klubhus og udenomsarealer, er du meget velkommen.
Vi starter med kaffe og brød
Med Sejlerhilsen
Hanne Christensen

 

Klik her https://www.rosejl.dk/ for at besøge vores hjemmeside.